Kudos[?]
Siden start
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Uta Eimind
  5. Jan Gomez
Følg oss gjerne på Twitter!

Norsk-svensk ordbok

GRATIS norsk-svensk ordbok på nett! DinOrdbok.com gir deg norsk til svensk oversettelse der du er og når du trenger det. Vårt motto er: Flest oppslag!

Skriv inn ordet du ønsker oversatt fra norsk til svensk i søkefeltet ovenfor. Du kan også oversette fra svensk til norsk ved å bytte ordbok. Dette gjør du enkelt ved å trykke på piltasten mellom rullgardingen. Velg andre språk fra rullgardinen dersom du ønsker å oversette til et av de andre 24 språkene DinOrdbok tilbyr.

Den norsk-svenske ordboken på DinOrdbok er det oppslagsverket på nett som har desidert flest oppslag og som i tillegg er gratis. For øyeblikket inneholder ordboken hele 48887 oversettelser av ord og kjente uttrykk, og stadig fler blir lagt til. Hvorfor betale dyre dommer for en betalingstjeneste når du kan bruke DinOrdbok gratis på din PC og mobil?

Bli med

Bli med å lage det beste norsk-svenske oppslagsverket på nett ved å legge til nye oversettelser. Alle kan være med! Logg på med din Facebook-konto og du kan delta ved å komme med forslag til nye oversettelser og gi vurdering på om andre foreslåtte oversettelser mellom norsk og svenske er riktige.

Om svensk

Svensk er en nordgermanske språket, som snakkes av rundt 8,7 millioner mennesker over hele verden, hovedsakelig i Sverige og deler av Finland, hvor det jurdisk står likt med finsk. Det er i stor grad gjensidig forståelige med norsk og dansk. Sammen med de andre nord-germanske språk, er svensk en etterkommer av norrønt, og det vanlige språket blandt de germanske folkene som bodde i Skandinavia i vikingtida. Det er i dag den største av de nordgermanske språkene etter antall som snakker det.

Standard svensk, brukt av de fleste svensker, er det nasjonale språket som utviklet seg fra sentrale svenske dialekter i det 19. århundre og var vel etablert ved begynnelsen av det 20. århundre. Mens distinkte regionale varianter minsket, eksisterer fortsatt eldre rurale dialekter, muntlig og skriftlig språk er enhetlig og standardisert. Noen dialekter avviker betraktelig fra standardspråket i grammatikk og ordforråd, og er ikke alltid gjensidig forståelig med standard svensk. Disse dialektene er begrenset til landsbygda og snakkes primært av et lite antall mennesker med lav sosial mobilitet. Men de er foreløpig ikke truet med utryddelse, slike dialekter har vært i tilbakegang i gjennom det siste århundret, selv om de er godt undersøkt og deres bruk blir ofte oppmuntret av lokale myndigheter.

Svensk på kartet

Kartet under viser de største svensktalende områdene.