Kudos[?]
Siden start
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Uta Eimind
  5. Jan Gomez
Ikke glem å stemme noen oversettelser riktig eller gal, sammen kan vi lage den beste ordboken!

Norsk-slovakisk ordbok

GRATIS norsk-slovakisk ordbok på nett! DinOrdbok.com gir deg norsk til slovakisk oversettelse der du er og når du trenger det. Vårt motto er: Flest oppslag!

Skriv inn ordet du ønsker oversatt fra norsk til slovakisk i søkefeltet ovenfor. Du kan også oversette fra slovakisk til norsk ved å bytte ordbok. Dette gjør du enkelt ved å trykke på piltasten mellom rullgardingen. Velg andre språk fra rullgardinen dersom du ønsker å oversette til et av de andre 24 språkene DinOrdbok tilbyr.

Den norsk-slovakiske ordboken på DinOrdbok er det oppslagsverket på nett som har desidert flest oppslag og som i tillegg er gratis. For øyeblikket inneholder ordboken hele 13262 oversettelser av ord og kjente uttrykk, og stadig fler blir lagt til. Hvorfor betale dyre dommer for en betalingstjeneste når du kan bruke DinOrdbok gratis på din PC og mobil?

Bli med

Bli med å lage det beste norsk-slovakiske oppslagsverket på nett ved å legge til nye oversettelser. Alle kan være med! Logg på med din Facebook-konto og du kan delta ved å komme med forslag til nye oversettelser og gi vurdering på om andre foreslåtte oversettelser mellom norsk og slovakiske er riktige.

Om slovakisk

Slovakisk er et slavisk språk som sammen med tsjekkisk, polsk og sorbisk utgjør den vestslaviske språkgruppa. I likhet med slaviske språk for øvrig er slovakisk et kasusspråk og består av seks kasus eller tilfeller: nominativ, genitiv, dativ, akkusativ, instrumentalis og lokativ. I tillegg fins rester av et sjuende kasus, vokativ, brukt i formell korrespondanse. I så måte har slovakisk, som slaviske språk generelt, hatt ei annen språkutvikling enn for eksempel norsk og engelsk, som har gått over til å bli ordstillingsspråk.

Slovakisk er svært besleketa med tsjekkisk, skjønt det påstås at språkene er på glid fra hverandre etter oppløsinga av føderasjonen Tsjekkoslovakia i 1993. I daglig bruk er språkene svært kompatible, og en slovaker og tsjekker kan føre en lengre samtale uten større misforståelser.

Slovakisk på kartet

Kartet under vises hvor det snakkes slovakisk, markert med rødt.