Kudos[?]
Siden start
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Uta Eimind
  5. Jan Gomez
Tospråklig? Skriv til oss for å få status som som Avansert Bruker.

Norsk-latinsk ordbok

GRATIS norsk-latinsk ordbok på nett! DinOrdbok.com gir deg norsk til latinsk oversettelse der du er og når du trenger det. Vårt motto er: Flest oppslag!

Skriv inn ordet du ønsker oversatt fra norsk til latinsk i søkefeltet ovenfor. Du kan også oversette fra latinsk til norsk ved å bytte ordbok. Dette gjør du enkelt ved å trykke på piltasten mellom rullgardingen. Velg andre språk fra rullgardinen dersom du ønsker å oversette til et av de andre 24 språkene DinOrdbok tilbyr.

Den norsk-latinske ordboken på DinOrdbok er det oppslagsverket på nett som har desidert flest oppslag og som i tillegg er gratis. For øyeblikket inneholder ordboken hele 6865 oversettelser av ord og kjente uttrykk, og stadig fler blir lagt til. Hvorfor betale dyre dommer for en betalingstjeneste når du kan bruke DinOrdbok gratis på din PC og mobil?

Bli med

Bli med å lage det beste norsk-latinske oppslagsverket på nett ved å legge til nye oversettelser. Alle kan være med! Logg på med din Facebook-konto og du kan delta ved å komme med forslag til nye oversettelser og gi vurdering på om andre foreslåtte oversettelser mellom norsk og latinsk er riktige.

Om latinsk

Latin er et gamelt italiensk språk opprinnelig talt av italienske latinere og antikkens Roma. Sammen med de fleste europeiske språk, er det en etterkommer av den gamle protoindoeuropeisk språket. Påvirket av det etruskiske språket og brukte det greske alfabetet som en basis, det tok from som det som i dag er gjenkjennelig som latin på den italienske halvøya. Det moderne romanske språk er fortsatt dialektformer (vulgær latin) av språket. I tillegg snakker mange studenter, forskere og prester det flytende, og det blir fortsatt undervist på noen barne-, ungdom- og videregående skoler.

Det latinske alfabetet

Det er 26 bokstaver i det grunnleggende latinske alfabetet:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Foruten disse 26 har alle språk, unntatt engelsk, indonesisk, malayisk, hmong og zhuang noen tilleggstegn. Hmong og zhuang har ortografier som spesifikt er laget med tanke på å bruke kun de 26 bokstavene i det grunnleggende latinske alfabetet. Dette gjør at de bruker noen bokstaver på måter som er svært forskjellig fra hvordan de brukes på andre språk: F.eks. brukes noen bokstaver som tonemerker.

I noen språk, for eksempel i norsk, regnes disse modifiseringene som ordentlige bokstaver. Det vanligste tankegangen rundt modifiseringer, er at de er diakritiske tegn.

Eksempler:
Dansk og norsk: Ææ Øø Åå
Svensk: Åå Ää Öö (Obs rekkefølgen!)
Islandsk: Áá Ðð Éé Íí Óó Úú Ýý Þþ Ææ Öö
Færøysk: Áá Ðð Íí Óó Úú Ýý Ææ Øø
Tysk: ß Ää Öö Üü

Latinsk på kartet

Kartet under illustrerer det romerske imperiet og hvor de som snakket latinsk hersket. Det var også andre språk som ble brukt, hovedsaklig gresk, inne i imperiet.