Kudos[?]
Siden start
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Uta Eimind
  5. Jan Gomez
Tospråklig? Skriv til oss for å få status som som Avansert Bruker.

Norsk-kinesisk ordbok

GRATIS norsk-kinesisk ordbok på nett! DinOrdbok.com gir deg norsk til kinesisk oversettelse der du er og når du trenger det. Vårt motto er: Flest oppslag!

Skriv inn ordet du ønsker oversatt fra norsk til kinesisk i søkefeltet ovenfor. Du kan også oversette fra kinesisk til norsk ved å bytte ordbok. Dette gjør du enkelt ved å trykke på piltasten mellom rullgardingen. Velg andre språk fra rullgardinen dersom du ønsker å oversette til et av de andre 24 språkene DinOrdbok tilbyr.

Den norsk-kinesiske ordboken på DinOrdbok er det oppslagsverket på nett som har desidert flest oppslag og som i tillegg er gratis. For øyeblikket inneholder ordboken hele 12692 oversettelser av ord og kjente uttrykk, og stadig fler blir lagt til. Hvorfor betale dyre dommer for en betalingstjeneste når du kan bruke DinOrdbok gratis på din PC og mobil?

Bli med

Bli med å lage det beste norsk-kinesisk oppslagsverket på nett ved å legge til nye oversettelser. Alle kan være med! Logg på med din Facebook-konto og du kan delta ved å komme med forslag til nye oversettelser og gi vurdering på om andre foreslåtte oversettelser mellom norsk og kinesisk er riktige.

Om kinesisk

Kinesisk er et språk eller en språkgruppe som hører til den sinotibetanske språkfamilien. Kinesisk domineres av talespråket mandarin, og "kinesisk" brukes ofte som synonymet til mandarin. Språket skrives med kinesiske skrifttegn, kjent som hanzi. Omlag 20% av verdens befolkning har kinesisk som morsmål (eller undervissningsspråk), og det er dermed det sppråket med flest morsmålsbrukere i verden, hvis man regner det som et språk. Det normerte kinesiske språket er det offisielle språket i Folkerepublikken Kina og Republikken Kina (Taiwan), i tillegg til å være ett av fire offisielle språk i Singapore, og ett av de seks offisielle språk i FN.

Avhengig av klassifiseringsmetod, er det mellom seks og tolv språkgrupper innenfor Kina. Generelt er dialektforskjellene relativt små i Nord-Kina, mens i sør er språkforskjellene ofte så store at de er gjensidig uforståelige. De største språkgruppene er mandarin (1 000 millioner), wu (90 millioner), kantonesisk (ca. 80 millioner), foruten ikke-kinesiske språk som mongolsk og tibetansk. Påvirkning fra skolesystemet og TV har ført til at nesten alle kinesere forstår Beijing-varianten av mandarin - som er å regne som «rikskinesisk» selv om de snakker sin lokale variant av kinesisk til daglig.

Kina på kartet

Antall personer med kinesisk som som morsmål regnes å være 1,2 milliarder og er morsmål i følgende land: Kina, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Macao, Malaysia, USA, Canada, Indonesia, Vietnam og andre steder med betydelige utenlandske kinesiske samfunn.