Kudos[?]
all time
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Uta Eimind
  5. Jan Gomez
Don't forget to vote some suggestions correct or wrong, together we can make the best Norwegian dictionary there is!

Translation for svetsning

Swedish
Norwegian (Bokmål)
svetsning

Derived terms for svetsning[?]

bågsvetsning

Wikipedia says[?]

Svetsning är en fogningsteknik. De som utför arbetet kallas svetsare. Svetsning innebär att man hettar upp metallstycken och sammanfogar dem genom en sammansmältning.

Your last searches[?]

Link to translation

Help us improve

By contributing you can help us make this dictionary even better! You can choose to add a translation that is not yet in the dictionary, or you can vote already suggested translations right or wrong.
Enter your suggestion
Do you know the norwegian translation for swedish keyword ac?
Vote this right or wrong
Is the swedish word "Pule" a good translation for a norwegian word aksle?