Kudos[?]
all time
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Uta Eimind
  5. Jan Gomez
Log on with your Facebook account and your suggestions will be given priority.

Translation for verdensmesterskap

Norwegian (Bokmål)
Spanish
verdensmesterskap

Wikipedia says[?]

Verdensmesterskap (VM) refererer til arrangement som kårer verdens beste prestasjon og vinneren blir tildelt tittelen «Verdensmester». Mesterskapene er for deltagere fra hele Verden, og det konkurreres gjerne i en bestemt øvelse eller sport. Mesterskapene kan kåre individuelle enkeltpersoner som mestre, men også klubber, bedrifter, organisasjoner eller nasjoner.

Your last searches[?]

Translation is also available in these languages

Link to translation

Help us improve

By contributing you can help us make this dictionary even better! You can choose to add a translation that is not yet in the dictionary, or you can vote already suggested translations right or wrong.
Enter your suggestion
Do you know the spanish translation for norwegian keyword Ahriman?
Vote this right or wrong
Is the spanish word "Urinveisinfeksjon" a good translation for a norwegian word anarkistisk?