Kudos[?]
all time
  1. Jon Atle Sandbakken
  2. Silja Irene Kaldhol
  3. Irja Løset Keskitalo
  4. Uta Eimind
  5. Jan Gomez
As a contributor you can achieve link to your website or blog in the list above.

Translation for glemme

Norwegian (Bokmål)
Norwegian (New Norwegian)
glemme {verb}
glemme helt

Derived terms for glemme[?]

uforglemmelig, gå i glemmeboka, forglemmegei, glemme bort, glemme igjen, glemme helt, forglemme, uteglemme, glemme seg bort, gå i glemmeboken, selvforglemmende

Definitions of glemme as verb

  1. Om tanker, det man vet, å bli borte fra hukommelsen, ikke huske.
  2. Å ikke konsentrere seg om eller ofre flere tanker.

Examples of usage

  • Det kan du bare glemme.

Similar words[?]

Your last searches[?]

Link to translation

Help us improve

By contributing you can help us make this dictionary even better! You can choose to add a translation that is not yet in the dictionary, or you can vote already suggested translations right or wrong.
Enter your suggestion
Do you know the newnorwegian translation for norwegian keyword Ada?
Vote this right or wrong
Is the newnorwegian word "ønsker" a good translation for a norwegian word absolutt laveste?